Translations:NVIDIA/nvidia-drivers/11/nl

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
Belangrijk
Voor x86 en AMD64 processoren, kan de framebuffer driver in de kernel conflicteren met de beschikbare binaire driver van nVidia. Als je de kernel wil compileren voor deze processoren, zal je volledig de ondersteuning voor nVidia framebuffers uit de kernel moeten verwijderen zoals hier getoond:
Kernel configuration

'"`UNIQ--pre-00000000-QINU`"'

This is a deprecated template and will be removed soon!!! Help us update this template!