Translations:Kernel/Upgrade/5/nl

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search

De configuratie staat parallel aan dat van een manuele configuratie, omdat enkel het configuratie bestand word hergebruikt. Alle stappen zijn hier vermeld voor de volledigheid, voor een meer gedetailleerde uitleg kan het andere artikel gelezen worden.