Translations:Kernel/51/tr

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
Çekirdek Tohumları
Sağlanan .config dosyası temel alınarak, kullanıcının kendisine uyan bir çekirdek derlemesine yardımcı olacak hazır yapılandırmalar.