Translations:KDE/18/tr

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search

KDE kurulumundan önce bazı servislerin kurulması/çalışır hale getirilmesi önerilmektedir. Zaten bunların büyük kısmı desktop/kde veya desktop profile kullanıldığında kurulumda gelmektedir. Bu servisler:

  • D-Bus: D-Bus uygulama iletişim servisini aktifleştirir.
  • polkit: Sistem genelindeki servislerin yetkilerini düzenlemek için polkit çatısını aktifleştirir.
  • udev: udev Linux dinamik ve kalıcı aygıt isimlendirme altyapısını etkinleştirir.
  • udisks: Depolama ile ilgili bazı servislere desteği açar.