Translations:Help:Translating/12/pl

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search

Gdy wykonałeś zadanie, bądź nie jesteś pierwszym tłumaczem twojego języka, złóż zapytanie wraz z informacją o twoim języku na stronie Zapytania Konta Translatora i dodaj coś od siebie.