Translations:Help:Translating/12/cs

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search

Když máte dokončenou úlohu nebo nejste první překladatel pro váš jazyk, přidejte se do Překladatelský_účet_požadavky.