Translations:Hardened Gentoo/34/nl

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
  • specifieke opties in de toolchain (compiler, linker ...) aan te zetten zoals het forceren van positie-onafhankelijke toepassingen (en: position-independent executables aka PIE), stack smashing protectie en buffer controles tijdens het compileren.
  • PaX extensies aan te zetten in de Linux kernel, dewelke additionele beveiligingsmaatregelen bieden zoals het randomiseren van van de adresruimte lay-out (ASLR) en niet-uitvoerbaar geheugen (NX).
  • grSecurity extensies aan te zetten in de Linux kernel, inclusief extra chroot restricties, extra auditing, process restricties, enzovoort...
  • SELinux extensies aan te zetten in de Linux kernel, dewelke het Mandatory Access Control systeem aanbieden die de standaard Linux permissie restricties verbeteren.
  • Integrity gerelateerde technologieën, zoals het Integrity Measurement Architecture, voor systemen beter te beveiligen tegen ongewenste veranderingen.