Translations:Handbook:Parts/Warning/1/pl

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
Warning
Nie należy posługiwać się się instrukcjami bezpośrednio z stron Handook:Parts lub ich podstron. Handbook:Parts to meta-podręcznik stosowany do dołączania tekstu. Używaj podręczników specyficznych dla architektury, znajdziesz je na stronie Tabeli Podręczników.