Translations:Handbook:Parts/Installation/Media/86/tr

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
  1. Öncelikle kriptografik imza kullanılarak dosyanın Gentoo geliştirici ekibinden geldiğine emin olunur.
  2. Eğer kriptografik imza doğruysa, parmak izi (checksum) kullanılarak dosyanın sağlam indirildiği doğrulanır.