Translations:Handbook:Parts/Installation/Media/54/tr

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search

Grafiksel araçlar tercih ediyorsanız K3B kullanabilirsiniz, app-cdr/k3b paketi ile kurulmaktadır. K3B içerisinde Araçlar altındaki CD İmajı Yak seçeneğini kullanabilirsiniz.