Translations:Handbook:Parts/Installation/Media/42/tr

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search

Yukarıdaki çıktıda iki tane SHA512 değeri görünüyor. İlki install--minimal-20141204.iso dosyasına, diğeri de ona eşlik eden .CONTENTS dosyasına ait. Dosyadan arşılaştıracağımız, yani bizi ilgilendiren yalnızca ilk değer: