Translations:Handbook:Parts/Installation/Media/40/tr

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search

Kriptografik imzayı onayladıktan sonra, ISO dosyasının bozulmadan indiğini de kontrol edin. Bunun için içerisinde birçok algoritma ile üretilmiş hash'ler bulunan .DIGESTS.asc dosyasını kullanabilirsiniz. Örneğin SHA512 kontrolü yapmak için: