Translations:Handbook:Parts/Installation/Media/24/tr

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search

Şimdilik diğer dosyaları es geçelim (onlara ilerleyen adımlarda döneceğiz). .iso dosyasını ve ISO'nun kontrolünü de istiyorsanız .DIGESTS.asc dosyasını da indirin. Bu dosya .CONTENTS dosyasını da içerdiği ve .DIGESTS dosyasının imzalanmış sürümü olduğu için, tek başına yeterli olacaktır.