Translations:Handbook:Parts/9/cs

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
Úvod k Portage
Tato kapitola vysvětluje základní postupy, které musí čtenář znát k tomu, aby mohl spravovat software ve svém systému.
USE přepínače
USE přepínače jsou velmi důležitým aspektem Gentoo. V této kapitole se čtenáři naučí jak s USE přepínači pracovat a zjistí jak se USE přepínače projevují v jejich systému.
Funkce Portage
Objevte funkce Portage jako je podpora pro distribuovanou kompilaci, ccache a další.
Systém init skriptů
Gentoo používá speciální formát init skriptů, který, mimo své další funkce, umožňuje volby na základě závislostí a virtuální initskripty. Tato kapitola vysvětluje všechny tyto aspekty a ukazuje jak se s init skripty vypořádat.
Proměnné prostředí
Proměnné prostředí se v Gentoo spravují snadno. Tato kapitola vysvětluje jak na to a také popisuje často používané proměnné.