Translations:Handbook:Parts/7/tr

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search

!!FUZZY!!; Gentoo Linux kurulumu hakkında

Bu bölüm rehberde kullanılan kurulum yaklaşımı hakkında bilgi verir.
Doğru kurulum ortamını seçme
Gentoo birçok farklı şekilde kurulabilir. Bu bölüm Gentoo'yu minimal kurulum CD'si ile kurmak hakkında bilgi verir.
Ağ yapılandırması
Son kaynak kodlara erişebilmek için, çalışan bir ağ bağlantısı gerekmektedir.
Diskleri hazırlama
Gentoo kurabilmek için, diskte gerekli bölümlerin oluşturulması lazım. Bu bölümde, bu disk işlemlerinden bahsediliyor.
Gentoo kurulum dosyalarını yüklemek
Gentoo stage3 arşivi üzerinden kurulur. Bu bölümde diske stage3 arşivinin açılması ve Portage yapılandırması hakkında bilgiler bulunmaktadır.
Gentoo temel sistem kurulumu
stage3 kurulumu ve yapılandırmasının ardından, giriş yapılabilecek temel sistem bileşenlerinin ayarlanması bu bölümde anlatılmakta.
Linux çekirdeğini yapılandırmak
Linux çekirdeği her dağıtımın temelindeki bileşendir. Bu bölümde çekirdeği ihtiyacımıza göre nasıl yapılandıracağımızdan bahsedilmekte.
Sistemi yapılandırmak
Bazı önemli ayar dosyalarının düzenlenmesi gerekiyor. Bu bölümde bu yapılandırmalar hakkında bilgi verilmekte.
Sistem araçlarının kurulumu
Bu bölümde seçilen bazı önemli araçların kurulumu anlatılmakta.
Açılış yükleyicisi (bootloader) yapılandırmak
Bu bölümde açılış yöneticisinin kurulumu ve yapılandırılması anlatılmakta.
Kurulumun tamamlanması
Kurulum bitti sayılır. Son dokunuşlar bu bölümde anlatılmakta.