Translations:Handbook:Main Page/9/hr

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search

Svestrana distribucija kao što je Gentoo podržava brojne arhitekture. Zbog tog razloga, vidljivo je da su naši Gentoo Priručnici ponuđeni za mnoge podržane arhitekture. Niže možete pronaći kratak sažetak podržanih arhitektura i kratica koje Gentoo koristi. Većina ljudi koji ne znaju arhitekturu svog sustava vjerojatno bi trebala pogledati amd64.