Translations:Handbook:Main Page/8/hr

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search

Arhitektura skupa naredbi (ISA) (wikipedia), ili kraće "arhitektura" je obitelj procesora (CPU) koji podržavaju iste naredbe. Dvije najistaknutije arhitekture u svijetu kućnih računala su x86 arhitektura i x86_64 arhitektura (za koju Gentoo koristi oznaku amd64). Također postoje i brojne druge arhitekture, kao što su sparc, ppc (PowerPC obitelj), mips, arm itd.