Translations:Handbook:Main Page/10/hr

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search

Sljedeći popis prikazuje najvišu razinu pregleda arhitektura koje podržavaju razni Gentoo Linux projekti. Bitno je izabrati ispravnu arhitekturu prije nastavka instalacije prema pridruženom odjeljku Priručnika. Obavezno provjerite arhitekturu procesora prije nastavka.