Translations:Handbook:AMD64/Full/1/cs

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search


Warning
Do not try to follow instructions directly from the Handbook:Parts namespace (WHICH THIS PAGE!), or any of its sub-pages. The Handbook:Parts is a meta handbook used for transcluding text into other Handbooks. Use the architecture-specific Handbooks found in the Handbook list for complete installation instructions.


Každou z částí Gentoo příručky poskytujeme na základě požadavků jako jedinou stránku, kvůli snadnějšímu tisku.

Kvůli tomu však odkazy použité v příručce nebudou správně fungovat - namísto toho, aby vedly do příslušných sekcí na "celé stránce", odkazují na samostatné stránky.

Zobrazení celé příručky na jedné stránce není navíc kvůli omezením samotné wiki vůbec možné.