Translations:Gentoo Wiki:FAQ/4/nl

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search

De Gentoo Wiki herd is er van op de hoogte dat dit enkele dubbele inspanning te weeg brengt, omdat de doelrichtingen van beide wiki's overlappen. Desondanks zullen de redenen dat we deze officiële wiki starten niet veranderen.