Translations:Gentoo Wiki:FAQ/16/pl

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search

Jeśli naprawdę chcesz napisać artykuł w języku innym niż angielski, którego nie możesz najpierw przetłumaczyć na angielski, poproś o pomoc na Gentoo Wiki: Feedback.