Translations:Gentoo Wiki:FAQ/15/pl

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search

Jeśli inna wiki używa tej samej licencji co ta Wiki (CC-BY-SA 3.0), istnieje możliwość skopiowania lub zaimportowania artykułu do tego wiki w sposób, który zachowuje zapis historii jego edycji (niezbędny do prawidłowego licencjonowania). Jeśli chcesz to zrobić, prześlij zgłoszenie na Gentoo Wiki: Feedback.