Translations:Gentoo Wiki:FAQ/15/pl

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search

Jeżeli inna wiki używa tej samej licencji jak ta Wiki (CC-BY-SA 3.0), istnieje możliwość kopiowania lub importowania artykułu do tej wiki w sposób, który zachowuje pełen zapis historii edycji danej treści (niezbędny dla odpowiedniego licencjonowania). Jeśli chcesz skopiować artykuł, bądź jego część, proszę wyślij zapytanie na stronie Gentoo Wiki:Suggestions.