Translations:Gentoo Wiki:FAQ/13/nl

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search

Copy-and-paste van artikelen van gentoo-wiki.com is niet toegestaan omdat de licenties niet-compatible zijn. Uitzondering is wanneer alle auteurs van een artikel expliciet hun bijdragen vrijgeven onder een voor ons compatible licentie.