Translations:GCC optimization/35/tr

From Gentoo Wiki
Jump to:navigation Jump to:search
Not
Daha fazla -march/ -mtune/ -mcpu tavsiyesi için lütfen Gentoo Kurulum Belgesinin 5. bölümünü inceleyin. Ayrıca GCC'nin mimariye özel belgeleri de özellikle -march, -mcpu ve -mtune arasındaki farkları anlamada yardımcı olabilir.